Wat doet een Syndicus?

U vindt bij Synhome een professioneel syndicus! In de Belgische wetgeving zijn reeds heel wat taken en verantwoordelijkheden van een syndicus beschreven. U kunt op ons rekenen voor de volgende taken:

hero image

Vrijblijvend adviesgesprek

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op

Technisch beheer

De coördinatie van het onderhoud van de gemeenschappelijke delen: van dak tot trappenhal en lift. Kortom alles wat beschreven staat als gemeenschappelijke ruimte wordt door Synhome onderhouden.

Wanneer er zich belangrijke herstellingen in uw pand opdringen, informeren wij alle eigenaars tijdens de Algemene Vergadering. Als syndicus roepen we die trouwens samen conform de wettelijke bepalingen hieromtrent.

De beslissingen die tijdens de Algemene Vergadering zijn genomen moeten uitgevoerd worden: ook hiervoor staat Synhome garant.

Als professioneel syndicus zijn we bij wet bevoegd om dringende herstellingen (zoals bijvoorbeeld na een storm of brand) te laten uitvoeren.

Financieel beheer

Uiteraard staan we bij Synhome in voor de boekhouding van de mede-eigendom. U krijgt jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven. De begroting stellen we op en leggen die ter goedkeuring voor op de Algemene Vergadering. Betalingen aan leveranciers worden ook door Synhome geregeld.

Administratief beheer

Het administratieve beheer van de mede-eigendom is bij Synhome in goede handen. Het is de syndicus die de Algemene Vergadering samenroept. Synhome is hier uiteraard ook zelf aanwezig: het verslag van de vergadering wordt door ons opgeteld en aan alle betrokkenen bezorgd.

Alle documenten van de mede-eigendom, zoals uittreksels, basisakte, plannen, verslagen, enz., worden bij Synhome bewaard en u kunt ze uiteraard steeds raadplegen, zelfs online.

Bij belangrijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld onvoorziene hoge kosten, zware schade door brand, noodweer, enz. of indien er kosten zijn rond rechtszaken, enz.) roepen we een Bijzondere Algemene Vergadering samen.